Účtová osnova v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

  • Účtová osnova je číselník, ktorý má určitú štruktúru.

  • Účtová trieda je jednomiestne číslo.
  • Účtová skupina je dvojmiestne číslo.
  • Syntetický účet je trojmiestne číslo.
  • V účtovníctve konkrétnej firmy môžeme používať ešte analytické účty, ktoré umožňujú podrobnejšie členenie syntetických účtov.

Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve