Vítame Vás na stránke

www.uctopedia.sk

 • UCTOPEDIA je encyklopédia účtovníctva, učebnica účtovníctva, metodická pomôcka účtovníctva, virtuálna metodika účtovníctva SR na internete, virtuálna didaktická pomôcka.
 • Vyberte si, čo vám vyhovuje.

 • UCTO znamená, že ide o účtovníctvo. Účtovníctvo je perfektný systém na zachytenie stavu a pohybu majetku a záväzkov alebo tiež vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov v hodnotovom vyjadrení
 
 • PEDIA znamená encyklopédia. Definícii encyklopédie je viac a jedna z nich hovorí, že ide o štruktúrovanú, čo najobsiahlejšiu prezentáciu informácií v určitej oblasti

CIEĽ UCTOPEDIE - VZDELÁVANIE - FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ


LEGISLATÍVA alebo PRÁVNE NORMY

 • Účtovníctvo je súčasť ekonomických vied, ktoré sa vyučujú na stredných a vysokých školách. V praxi sa riadi určitými pravidlami, ktoré štát vydáva vo forme zákonov alebo rôznych opatrení, oznámení, usmernení a podobne.
 •  
 • V Slovenskej republike je základným zdrojom Zbierka zákonov, Finančný spravodajca a rôzne metodické usmernenia, stanoviská, ktoré vydáva Ministerstvo financií alebo Daňové riaditeľstvo, po novom Finančná správa.
 •  
 • V Zbierke zákonov je uverejnený Zákon o účtovníctve, ktorý okrem iného definuje dve účtovné sústavy:
 •  
 • podvojné účtovníctvo PU
 • jednoduché účtovníctvo JU
 •  
 • Ako sa má postupovať pri vedení podvojného účtovníctva upravuje Ministerstvo financií v Opatrení, ktoré je oznámené v Zbierke zákonov a uverejnené vo Finančnom spravodajcovi. V skratke Opatrenie voláme aj Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov (Postupy účtovania PU)
 •  
 • Ako sa má postupovať pri vedení jednoduchého účtovníctva upravuje Ministerstvo financií v Opatrení, ktoré je oznámené v Zbierke zákonov a uverejnené vo Finančnom spravodajcovi. V skratke Opatrenie voláme aj Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (Postupy účtovania JU)
 •  
 • Ešte sú postupy pre iné subjekty aj v podvojnom aj v jednoduchom účtovníctve.
 • Napríklad pre banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, podielové fondy, dôchodkové fondy, neziskovú sféru atď.
 •  
 • Všetky tieto dokumenty sú v rôznych tlačených podobách. Po pár rokoch ich môžete odviesť do zberu nákladným autom, zaberajú veľa miesta a zavadzajú.
 •  
 • A potom príde okamih, že sa musíte z nejakých dôvodov, pozrieť do starších znení a neviete ich nájsť (napr. daňová kontrola na starší rok). Ešte si aj pamätáte, že ste si niečo podčiarkli, aby ste na to nezabudli.
 •  
 • UCTOPEDIA má slúžiť ako dokumentácia a archív na internete. Môžete po nej kedykoľvek siahnuť a nájdete tu staršie znenia platné v určitom období.
 •  
 • Nájdete tu aj najnovšie platné dokumenty AKTUÁLNE, ich vzájomné súvislosti, prepojenia, usporiadané v určitej štruktúre tak, aby ste sa v nich vedeli zorientovať.
 

FUNKCIE UCTOPEDIE

 • RÝCHLOSŤ - virtualizácia umožňuje rýchle vyhľadávanie, zobrazenie vzájomných súvislostí a prepojenie rôznych dokumentov
 • AKTUÁLNOSŤ - umožňuje sprístupniť legislatívne dokumenty z rôznych zdrojov, týkajúce sa účtovníctva, skôr ako sú prístupné v tlačenej podobe
 • KOMPLEXNOSŤ - umožňuje zverejniť ucelené základné legislatívne dokumenty používané v účtovníctve, ktoré sú rozsekané v novelách
 • CHRONOLÓGIA - umožňuje zobraziť časovú os dokumentov – jednotlivé znenia platné podľa noviel k určitému dátumu
 • SYSTEMATIZÁCIA - umožňuje uloženie legislatívnych dokumentov, zároveň aj doplňujúcich alebo súvisiacich informácií, ktoré si píšeme po papieroch, ukladáme do rôznych registrov, adresárov atď.
 •  

UČTÁR MYSLÍ PO UČTÁRSKY  :-)

 • Iste to poznáte, účtovníčky a účtovníci, ktorí pracujú v tejto brandži veľa rokov sa rýchlo orientujú v problematike podľa účtov, veľa krát sa rozprávajú v číslach. Tie čísla môžu byť hodnotové vyjadrenie obrat, zisk, majetok v eurách, ale veľa krát hovoria o číslach účtov :-)
 • Iste to poznáte, ak pracujete v tejto brandži. Debata s iným účtovníkom, ekonómom, analytikom z banky alebo stretnutie s bývalou kolegyňou skončí tým, ako ste zaúčtovali nejakú novotu (parkovanie platené SMS). Na ktorý účet akým dokladom :-)
 • Iste to poznáte, že ďalší okruh problémov predstavuje softvér, ktorý máte k dispozícii. Vy presne viete, ako sa má ktorá operácia zaúčtovať. Ako ju nastaviť vo vašom firemnom softvére, je niekedy ťažšie ako celá maturita alebo štátnica z účtovníctva :-)
 • Iste pochopíte, že vytvorenie takejto encyklopédie predstavuje obrovské množstvo dokumentov, tabuliek, obrázkov a vyžaduje si čas. Preto ich budeme vytvárať postupne :-)
 • Iste pochopíte, že túto databázu informácii treba nejakým spôsobom financovať. Môže to byť formou rôznych reklám, ktoré však uberajú na jej prehľadnosti, funkciách a cieľoch. Preto bude v budúcnosti táto služba platená :-)
 • Tak Vás vítame na UCTOPEDII

 •  
 • Ing. Pavla Mišúthová

 •  
 •  
 • UCTOPEDIA bola spustená na internete 31.12.2013 - Testovacia verzia (BETA)

 •  
 •  
 • O čom bude UCTOPEDIA?

 • UCTOPEDIA na internete v reči IT a po slovensky možno UČTOPÉDIA bude o rýchlom vyhľadávaní, prepojení a uložení rôznych dokumentov, ktoré v účtovnej praxi neustále potrebujeme

Finančný spravodajca