ČASTO POUŽÍVANÉ WEBY PRE ÚČTOVNÍKOV


 
 
 
 

NOVINKY

Informácia o uvádzaní faktúr vyhotovených na vyúčtovanie opakovaných dodaní energií v KV k DPH

  • Stručné zhrnutie - zmena od 01.01.2015
  • Do kontrolného výkazu sa vyúčtovacie faktúry uvádzajú v časti C.1. (u dodávateľa) a v časti C.2. u odberateľa (nedotknutá týmto ostáva povinnosť dodávateľa uvádzať tieto transakcie v časti D.2. pre nezdaniteľné osoby).

Oznámenie o chybách v KV DPH

  • Finančná správa od 07.10.2014 začala poskytovať novú, neplatenú službu pre platiteľov DPH. Ide o správu o chybách v odoslanom KV DPH, ktorej obsahom bude upozorniť platiteľov DPH na niektoré možné chyby (najmä technického charakteru), ktoré urobili pri podaní kontrolného výkazu za uplynulý mesiac resp. štvrťrok.

Oznámenie o zmene termínu elektronickej komunikácie zo strany správcu dane smerom k daňovému subjektu

  • Povinnosť správcu dane elektronicky doručovať písomnosti daňovému subjektu sa posúva na 01.01.2016.

Register účtovných závierok

  • Od 01.01.2014 vznikol REGISTER ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK - www.registeruz.sk, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Prvý krát sa v ňom elektronicky ukladajú účtovné závierky za rok 2013.

INFORMÁCIE Z PORTÁLU FINANČNEJ SPRÁVY