•  
  • Informácie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky nájdete v menu ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA - Účtovná závierka pre mikro účtovné jednotky v podvojnom účtovníctve tu
  • Text opatrenia nájdete v menu INÉ DOKUMENTY - Finančný spravodajca