• V praxi vzniklo množstvo nejasností k metodike ako vyplniť Kontrolný výkaz a Finančná správa postupne vydáva rôzne usmernenia.
 • Tieto informácie nájdete v menu INÉ DOKUMENTY - Finančná sprava DRSR - Kontrolný výkaz.

Zmena 23.02.2014 doplnený Manuál KV

 • Pre nejasnosti vo vypĺňaní kontrolného výkazu vydala Finančná správa vo februári 2014 Manuál, ktorý platí od 01.01.2014 a bol doplnený 23.02.2014, t.j. 2 dni pred termínom na podanie kontrolného výkazu. Tieto informácie nájdete v menu INÉ DOKUMENTY - Finančná sprava DRSR
 •  

Všeobecná informácia

 • Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov bol novelizovaný o § 78a, kde sú ustanovenia o kontrolnom výkaze. V tomto zákone § 78 hovorí o daňovom priznaní, preto sa kontrolný výkaz podáva spolu s daňovým priznaním na DPH. Ministerstvo financií vydalo Vzor Kontrolného výkazu, Poučenie na vyplnenie Kontrolného výkazu a Dodatok č. 1 k Poučeniu.
 • Informácie o Kontrolnom výkaze na webe Finančnej správy sa dajú nájsť TU
  Pokiaľ sa tento odkaz nezmení.
 •  
 • Na webe Finančnej správy nájdete aj Katalóg colných a daňových dokumentov
 • Tam si môžete nájsť základné informácie a formuláre jednotlivých dokumentoch, pokiaľ sa tento odkaz nezmení.
  Katalóg vzorov tlačív
  Katalóg poučení k tlačivám
  Katalóg elektronických formulárov
  Zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR
 •  
 • Najnovšie informácie o Kontrolnom výkaze si nájdete v AKTUALITÁCH
  Pokiaľ sa tento odkaz nezmení.