nameTabuľka platenia poistného od 1. januára 2014
  • Zmeny v sociálnom poistení platné od 01.01.2014

  • - minimálny vymeriavací základ bude 402,50 eur, z toho minimálne mesačné poistné bude vo výške 133,42 eura
  • - maximálny vymeriavací základ bude 4025,00 eura, z toho maximálne mesačné poistné bude vo výške 1334,28 eur
  • - povinnosť platiť poistné vzniká SZČO, ak za kalendárny rok 2013 mala príjmy vyššie ako 4 830,00 eur
  • - novú sumu poistného za júl 2014 sú SZČO povinné uhradiť do 8. augusta 2014
  • - Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2014
  • - Sociálna poisťovňa spustila novú elektronickú službu pre SZČO – Saldokonto. Je to účet, na ktorom živnostníci a ostatné SZČO vidia aktuálny stav svojich platieb poistného – či majú všetky platby v poriadku, či majú preplatok alebo nedoplatok.