Oznámenie o chybách v KV DPH

  • BRATISLAVA – 07. 10. 2014: Finančná správa pripravila pre podnikateľov novinku. Po zaslaní kontrolného výkazu DPH im príde správa o technických chybách, ktoré v dokumente urobili. Oznámenie bude bezplatne zaslané do ich schránky správ na portáli finančnej správy.
  • Finančná správa od dnes začala poskytovať novú, neplatenú službu pre platiteľov DPH. Ide o správu o chybách v odoslanom KV DPH, ktorej obsahom bude upozorniť platiteľov DPH na niektoré možné chyby (najmä technického charakteru), ktoré urobili pri podaní kontrolného výkazu za uplynulý mesiac resp. štvrťrok.
  • Podnikateľ či živnostník, ktorý po skončení zdaňovacieho obdobia podá za toto obdobie v lehote od 1. dňa do 25. dňa nasledujúceho mesiaca kontrolný výkaz, v ktorom urobil chybu odhalenú informačným systémom finančnej správy, dostane do svojej „schránky správ“ na portáli finančnej správy (ďalej len PFS) správu o chybe v podanom kontrolnom výkaze (ďalej len KV). Na základe doručenej správy o chybe si platiteľ bude môcť sám opraviť chyby, ktoré urobil v podanom KV. Okrem iného sa tým vyhne možným pokutám. Platiteľ dostane do schránky na PFS správu o chybe najskôr nasledujúci deň po podaní KV.
  • Príklady:
  • 1. Ak platiteľ podá KV dňa 10. 10. 2014 a v tento istý deň bude KV spracovaný, správa o chybe mu bude doručená 11. 10. 2014. Následne môže do termínu na riadne podanie KV DPH poslať opravný KV DPH a vyhnúť sa tak prípadným sankciám.
  • 2. Ak platiteľ podá KV dňa 25. 10. 2014, správa o chybe mu príde 26. 10. 2014. Nakoľko je to už po termíne na riadne podanie KV DPH, môže poslať už len dodatočný KV DPH.
nameINFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVY