• Vznik EUR
  • Od 1.1.2009 je v Slovenskej republike národnou menou EUR alebo €.
  • Slovensko zaviedlo euro 1. januára 2009 a stalo sa tak súčasťou eurozóny. Eurozónu tvoria krajiny Európskej únie, ktoré používajú spoločnú menu euro.
  • Konverzný kurz 1 € =30,1260 Sk stanovila dňa  8. júla 2008 Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN), ktorú tvoria ministri financií členských štátov Európskej únie.
  • INTERAKTÍVNA PREZENTÁCIA BANKOVIEK A MINCÍ
  • OCHRANNÉ PRVKY EUROVÝCH BANKOVIEK