• Usmernenie DR SR k zákazkovej výstavbe od 01.01.2011.

 • Metodický pokyn k účtovaniu zákazkovej výstavby nehnuteľností určených na predaj, k výstavbe nehnuteľností určených na predaj po ukončení výstavby a k obstarávanie nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja.
 
nameZákazková výstavba
 • Vypracovalo:
  Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica sekcia metodiky daní, odbor metodiky daní

  júl 2011


 • Usmernenie DR SR k účtovaniu zákazkovej výroby od 01.01.2011.

 • Metodický pokyn k účtovaniu o zákazkovej výrobe na účtoch 316, 606, 311, 324.
 
nameZákazková výroba
 • Vypracovalo:
  Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica sekcia metodiky daní, odbor metodiky daní

  jún 2011