Platné a účinné medzinárodné zmluvy podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z.

  • Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydáva zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štátov, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu

  • Pred 1. marcom 2014 má tento zoznam iba informatívny charakter. Právnu záväznosť nadobudne až od 1. marca 2014 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti ustanovenia § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
nameu-Platne-a-ucinne-medzinarodne-zmluvy.pdf
  Zmluvný štát Typ zmluvy Zb./ Z. z. Dátum podpisu Dátum platnosti Dátum účinnosti
1Austrália Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 157/2000 24.08.199922.12.199901.01.2000
2Belgicko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 354/2002 a 92/2007 15.01.199713.06.200001.01.2001
3Bielorusko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 112/2001 12.07.199905.07.200001.01.2001
4Bosna a Hercegovina Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 99/1983 02.11.198117.04.198301.01.1984
5Brazília Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 200/1991 26.08.198614.11.199001.01.1991
6Bulharsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 287/2001 12.11.199902.05.200101.01.2002
7Cyprus Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 30/1981 15.04.198030.12.198001.01.1981
8Česká republika Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 238/2003 26.03.200214.07.200301.01.2004
9Čierna Hora Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 269/2002 26.02.200115.10.200101.01.2002
10Čína(i)Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 41/1988 11.06.198723.12.198701.01.1988
11Dánsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 53/1983 05.05.198227.12.198201.01.1983
12Estónsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 383/2006 21.10.200329.03.200601.01.2007
13Fínsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 207/2001 05.02.199906.05.200001.01.2001
14Francúzsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 73/1975 01.06.197325.01.197525.01.1975
15Grécko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 98/1989 23.10.198623.05.198901.01.1990
16Gruzínsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 201/2012 27.11.201129.07.201201.01.2013
17Holandsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 138/1974 , 199/1997 - PKZ*, 450/2010 - PKZ* 04.03.197405.11.197401.01.1972
18Chorvátsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 220/1997 12.02.199614.11.199601.01.1997
19India Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 77/1987 27.01.198613.03.198701.01.1985
20Indonézia Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 12/2002 12.10.200030.01.200101.01.2001
21Írsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 365/2000 08.06.199930.12.199901.01.2000
22Island Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 225/2003 15.04.200219.06.200301.01.2004
23Izrael Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 327/2000 08.09.199923.05.200001.01.2001
24Japonsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 46/1979 11.10.197725.11.197801.01.1979
25Juhoafrická republika Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 39/2001 28.05.199830.06.199901.09.1999
26Kanada Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 369/2002, 96/2007 22.05.200118.12.200101.01.2002
27Kazachstan Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 257/2008 21.03.200728.07.200801.01.2009
28Kórea Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 244/2003 27.08.200108.07.200308.07.2003
29Litva Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 756/2002 15.03.200116.12.200201.01.2003
30Líbya Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 258/2010 20.02.200921.06.201001.01.2011
31Lotyšsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 317/2000 11.03.199912.06.200001.01.2001
32Luxembursko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 227/1993 18.03.199130.12.199201.01.1993
33Macedónsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 153/2010 05.10.200927.04.201001.01.2011
34Maďarsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 80/1996 05.08.199421.12.199501.01.1996
35Malta Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 318/2000 07.09.199920.08.200001.01.2001
36Mexiko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 429/2007 13.05.200628.09.200701.01.2008
37Moldavsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 514/2006 25.11.200317.09.200601.01.2007
38Mongolsko(ii)Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 30/1979 , 49/1979 27.05.1977, 19.05.1978 01.01.197915.01.1979
39Nemecko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 18/1984 19.12.198017.11.198301.01.1984
40Nigéria Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 339/1991 31.08.198902.12.199001.01.1991
41Nórsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 35/1980 27.06.197928.12.197901.01.1980
42Poľsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 95/1996 18.08.199421.12.199501.01.1996
43Portugalsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 11/2005 05.06.200102.11.200401.01.2005
44Rakúsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 48/1979 07.03.197812.02.197901.01.1980
45Rumunsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 105/1996 03.03.199429.12.199501.01.1996
46Ruská federácia Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 31/1998 24.06.199401.05.199701.01.1998
47Slovinsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 386/2004 14.05.200311.07.200401.01.2005
48Singapur Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 381/2006 09.05.200512.06.200601.01.2007
49Srbsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 269/2002 26.02.200115.10.200101.01.2002
50Srí Lanka Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 132/1979 26.07.197819.06.197901.01.1979
51Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska(iii)Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 89/1992 05.11.199020.12.199101.01.1992
52Sýria Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 35/2010 08.02.200927.02.201001.01.2011
53Španielsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 23/1982 08.05.198005.06.198101.01.1982
54Švajčiarsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 127/1998, 224/2012 – PKZ* 14.02.199723.12.199701.01.1998
55Švédsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 9/1981 16.02.197908.10.198001.01.1981
56Taiwan Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia FS 9/2011 ozn. č. 31 10.08.201124.09.201101.01.2012
57Taliansko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 17/1985 05.05.198126.06.198401.01.1985
58Tunisko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 419/1992 14.03.199025.10.199101.01.1992
59Turecko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 90/2000 02.04.199702.12.199901.01.2000
60Turkmenistan Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 100/1999 08.08.199626.06.199801.01.1999
61Ukrajina Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 173/1997 23.01.199622.11.199601.01.1997
62USA Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 74/1994 08.10.199330.12.199301.01.1994
63Uzbekistan Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 444/2003 06.03.200317.10.200301.01.2004
64Vietnam Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 296/2009 27.10.200829.07.200901.01.2010

  • (i) Podľa Oznámenia č. 15851/2001-75 na uplatňovanie Zmluvy medzi vládou ČSSR a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu č. 41/1998 Zb., ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001, sa táto zmluva neuplatňuje na území osobitných administratívnych oblastí Hongkong, Macao a provincie Taiwan, zmluva sa vzťahuje len na „pevninskú Čínu“.
  • (ii) Vo vzťahu k Mongolsku sa naďalej uplatňujú tzv. mnohostranné daňové zmluvy RVHP, t.j. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Miškovci dňa 27.5.1977 a Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Ulánbátare dňa 19.5.1978.
  • (iii) Oznámenie č. 12057/1997-651 k uplatňovaniu Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku č. 89/1992, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1997, objasňuje územnú platnosť tejto zmluvy nasledovne:
    Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zmluvy výraz „Spojené kráľovstvo“ označuje Veľkú Britániu a Severné Írsko včítane každej oblasti mimo výsostných vôd Spojeného kráľovstva. Termín Veľká Británia sa vzťahuje na Anglicko, Wales a Škótsko. Termín Veľká Británia sa nevzťahuje na pobrežné ostrovy a na závislé teritóriá (napr. ostrov Man, Normanské ostrovy, Gibraltar, Britské panenské ostrovy atď.). Na týchto pobrežných ostrovoch a na týchto závislých teritóriách je vo väčšine prípadov riešená legislatíva finančných, ekonomických a obchodných otázok odchylne od legislatívy Veľkej Británie a tiež sa na tieto územia nevzťahuje legislatíva prevzatá do britského práva z právnych noriem Európskej únie, nevzťahuje sa podľa práva platného vo Veľkej Británii Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia na pobrežné ostrovy a závislé územia. 
  • Vysvetlivky:
  • * Protokol k zmluve