Dlhodobý hmotný majetok

Vstupná cena DHM
RokEURSKZbierkaZákono dani z príjmov
20091700,00 60/2009§ 22 od 01.03.2009
2009996,0030000,00465/2008§ 22od 01.01.2009
2004 30000,00595/2003§ 22od 01.01.2004
2000 30000,00366/1999§ 26od 01.01.2000
1993 10000,00286/1992§ 26od 01.01.1993
1990 5000,00* 586/1990 od 29.12.1990
1989     
  • * 586/1990 Vyhláška o odpisovaní základných prostriedkov