Dlhodobý nehmotný majetok

Vstupná cena DNM
RokEURSKZákono dani z príjmov 
20092400,00 60/2009§ 22od 01.03.2009
20091660,0050000,00465/2008§ 22od 01.01.2009
2004 50000,00595/2003§ 22od 01.01.2004
2000 50000,00366/1999§ 26od 01.01.2000
1993 20000,00286/1992§ 26od 01.01.1993
1989