Postupy účtovania PU pre podnikateľov
-
032
ENCYKLOPÉDIA ÚČTOV > Účtová osnova PU > 0 - Dlhodobý majetok > 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný
032 - Umelecké diela a zbierky
-
032
INÉ DOKUMENTY > SÚBORY
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve platná od 2011 - 2013
-
032
ENCYKLOPÉDIA ÚČTOV
Účtová osnova PU
-
032
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PU
-
032
 1/1