Postupy účtovania PU pre podnikateľov
-
428
INÉ DOKUMENTY > SÚBORY
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve platná od 2011 - 2013
-
428
ENCYKLOPÉDIA ÚČTOV
Účtová osnova PU
-
428
ENCYKLOPÉDIA ÚČTOV > Účtová osnova PU > Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky > 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
428 - Nerozdelený zisk minulých rokov
-
428
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PU
-
428
 1/1