Postupy účtovania PU pre podnikateľov
-
221
ENCYKLOPÉDIA ÚČTOV
Účtová osnova PU
-
221
ENCYKLOPÉDIA ÚČTOV > Účtová osnova PU > Účtová trieda 2 - Finančné účty > 22 - Účty v bankách
221 - Bankové účty
-
221
AKO ÚČTOVAŤ
Predkontácie PU alebo Súvzťažnosti PU
-
221
 1/1