Postupy účtovania PU pre podnikateľov
-
312
ENCYKLOPÉDIA ÚČTOV
Účtová osnova PU
-
312
ENCYKLOPÉDIA ÚČTOV > Účtová osnova PU > Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy > 31 - Pohľadávky
312 - Zmenky na inkaso
-
312
 1/1