AKTUÁLNA Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

platná od ...........2012 - 2013

  • Od roku 2009 sú účtovné výkazy v EUR alebo €, zaokrúhlené na celé eurá.
  • Do roku 2008 sú účtovné výkazy v SK, zaokrúhlené na celé SK.