múdra - inteligentná tabuľka - kde sa bude dať hľadať, zoradiť, filtrovať

klik na číslo účtu - skočiť do účtovej osnovy

PREDKONTÁCIE alebo SÚVZŤAŽNOSTI

MDDALTextDokladOkruh účtovania
042,343321Obstaranie DHM od dodávateľaPrijaté faktúryDlhohobý majetok
042,343211Obstaranie DHM za hotovéPokladničné dokladyDlhodobý majetok
041,343321Obstaranie DNM od dodávateľaPrijaté faktúryDlhodobý majetok
041,343211Obstaranie DNM za hotovéPokladničné dokladyDlhodobý majetok
012623Aktivácia nehmotných výsledkov vývojaInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551072Účtovný odpis k aktivovaným nákladom na vývojInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551073Účtovný odpis k softvéruInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551074Účtovný odpis k oceniteľným právamInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551075Účtovný odpis ku goodwilluInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551079Účtovný odpis k ostatnému DNMInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551081Účtovný odpis k stavbámInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551082Účtovný odpis k samostaným hnuteľným veciamInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551085Účtovný odpis k pestovateľským celkomInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551086Účtovný odpis k základnému stáduInterné doklady, inéDlhodobý majetok
551089Účtovný odpis k ostatnému DHMInterné doklady, inéDlhodobý majetok
221311Úhrada faktúry vydaná, odberateľská, odoslanáBankové výpisyFinančné účty
221261Prevod z pokladne na účetBankové výpisyFinančné účty
221662Úrok z BÚ za bežné obdobie, výnosový, kreditnýBankové výpisyVýnosy
221343Príjem nadmerného odpočtu DPHBankové výpisyDane
221663Uzávierka kurzových rozdielov - kurzový ziskBankové výpisyVýnosy
221648Drobný preplatokBankové výpisyVýnosy
221325Preplatok, neznáma platbaBankové výpisyFinančné účty
221315Úhrada preplatkuBankové výpisyFinančné účty
379221Úhrada zrážok zo mzdyBankové výpisyMzdy
331221Úhrada mzdy zamestnancaBankové výpisyMzdy
366221Úhrada mzdy spoločníkaBankové výpisyMzdy
321221Úhrada faktúry prijatá, dodávateľská, došláBankové výpisyFinančné účty
261221Výber hotovosti z BÚ do pokladneBankové výpisyFinančné účty
568221Úhrada poplatkov za vedenie BÚBankové výpisyNáklady
343221Odvod DPH finančnému úraduBankové výpisyDane
345221Odvod cestnej daneBankové výpisyDane
341221Odvod záloh a doplatku dane z príjmovBankové výpisyDane
342221Odvod dane z príjmov zo závislej činnostiBankové výpisyMzdy
336221Úhrada poistného (mzdy)Bankové výpisyMzdy
563221Uzávierka kurzových rozdielov - kurzová strataBankové výpisyNáklady
548221Drobný preplatokBankové výpisyNáklady
325221Úhrada preplatku, neznáma platbaBankové výpisyFinančné účty
518381Čas. rozlíšenie služieb – náklady bud.obdobíInterné doklady, inéČasové rozlíšenie
518383Čas. rozlíšenie služieb – výdavky bud.obdobíInterné doklady, inéČasové rozlíšenie
384602Čas. rozlíšenie služieb – výnosy bud.obdobíInterné doklady, inéČasové rozlíšenie
385602Čas. rozlíšenie služieb – príjmy bud.obdobíInterné doklady, inéČasové rozlíšenie
501112Výdaj materiálu zo skladu do spotrebyInterné doklady, inéZásoby
523366Odmena konateľa - spoločníkaInterné doklady, inéMzdy
523331Odmena konateľa - zamestnancaInterné doklady, inéMzdy
527331Zákonné soc. náklady - zamestnanecInterné doklady, inéMzdy
527366Zákonné soc. náklady - spoločníkInterné doklady, inéMzdy
121611Prírastok zásob nedokončenej výrobyInterné doklady, inéZásoby
022042Zaradenie HIM do užívaniaInterné doklady, inéDlhodobý majetok
507133Vyradenie nehnuteľnosti pri predajiInterné doklady, inéZákazková výroba
316041Uvedenie diela do užívaniaInterné doklady, inéZákazková výroba
353411Upísanie vkladov na základné imanieInterné doklady, inéKapitálové účty
582112Inventárne rozdiely zúčtované do nákladovInterné doklady, inéZásoby
112688Inventárny prebytokInterné doklady, inéZásoby
521331Hrubá mzda zamestnancaInterné doklady, inéMzdy
522366Hrubá mzda spoločníkaInterné doklady, inéMzdy
324324, 343Vymeranie DPH k prijatej záloheInterné doklady, inéDane
395315Zápočet ostatnej pohľadávkyInterné doklady, inéZápočty
325395Zápočet ostatného záväzkuInterné doklady, inéZápočty
395321Zápočet prijatého dobropisuInterné doklady, inéZápočty
395311Zápočet pohľadávkyInterné doklady, inéZákazková výroba
314395Zápočet prijatej zálohovej faktúryInterné doklady, inéZápočty
311395Zápočet vydaného dobropisuInterné doklady, inéZápočty
395324Zápočet vydanej zálohovej faktúryInterné doklady, inéZápočty
321395Zápočet záväzkuInterné doklady, inéZápočty
527472Sociálny fond - zaúčtovanie prídeluInterné doklady, inéMzdy
399,343399,343Samovymeranie DPH pri nadobudnutí z EUInterné doklady, inéDane
399,343399,343Odpočítanie DPH pri nadobudnutí z EUInterné doklady, inéDane
314,343314Uhradená záloha - daňový dokladInterné doklady, inéZápočty
548316Rezerva na stratu zo zákazkovej výrobyInterné doklady, inéZákazková výroba
316548Zníženie straty zo zákazkovej výrobyInterné doklady, inéZákazková výroba
325395Zápočet preplatkuInterné doklady, inéZápočty
316606Rozdiel medzi nár. plnením a hodnotou zákazkyInterné doklady, inéZákazková výroba
311663Kurzové zisky - pohľadávkyInterné doklady, inéVýnosy
563311Kurzové stráty - pohľadávkyInterné doklady, inéNáklady
321663Kurzové zisky - záväzkyInterné doklady, inéVýnosy
563321Kurzové stráty - záväzkyInterné doklady, inéNáklady
324324,343Zúčtovanie odvodu DPH z prijatej zálohyInterné doklady, inéDane
315604,343Tržby z predaja tovaruInterné doklady, inéVýnosy
311644Predpis zmluvných pokút a úrokov z omeškaniaInterné doklady, inéVýnosy
342331Preplatky z preddavkov na DzPInterné doklady, inéDane
342366Preplatky z preddavkov na DzPInterné doklady, inéDane
531345Cestná daňInterné doklady, inéDane
524336Sociálne a zdravotné poistenie (firma)Interné doklady, inéMzdy
548336Garančný fondInterné doklady, inéMzdy
527325Príspevok na dôchodkové pripoistenie - daňovýInterné doklady, inéMzdy
528325Príspevok na dôchodkové pripoistenie - nedaňovýInterné doklady, inéMzdy
568325Úrazové poistenie zamestnancovInterné doklady, inéMzdy
314,343314Zúčtovanie odpočítania DPH zo zaplatenej zálohyInterné doklady, inéDane
331342Preddavky na daň z príjmov zamestnancaInterné doklady, inéMzdy
366342Preddavky na daň z prijmov spoločníkaInterné doklady, inéMzdy
331342Daň z príjmov zamestnanca - zvláštna sazbaInterné doklady, inéMzdy
366342Daň z príjmov spoločníka - zvláštna sazbaInterné doklady, inéMzdy
331379Zrážky zo mzdy zamestnancaInterné doklady, inéMzdy
366379Zrážky zo mzdy spoločníkaInterné doklady, inéMzdy
331336Sociálne a zdravotné poistnie (zamestnanec)Interné doklady, inéMzdy
366336Sociálne a zdravotné poistenie (spoločník)Interné doklady, inéMzdy
211604,343Tržba za predaj tovaruPokladničné dokladyVýnosy
211311Úhrada faktúryPokladničné dokladyFinančné účty
211261Prevod z účtu do pokladnePokladničné dokladyFinančné účty
211353Peňažný vklad podnikateľa - úhrada imaniaPokladničné dokladyFinančné účty
211311Úhrada zálohovej faktúryPokladničné dokladyFinančné účty
211324Prijatá zálohaPokladničné dokladyFinančné účty
211663Uzávierka kurzových rozdielov - kurzový ziskPokladničné dokladyVýnosy
366211Úhrada mzdy spoločníkaPokladničné dokladyMzdy
321211Úhrada faktúryPokladničné dokladyFinančné účty
321211Úhrada zálohovej faktúryPokladničné dokladyFinančné účty
261211Odvod hotovosti na BÚPokladničné dokladyFinančné účty
501,343211Nákup spotrebného materiáluPokladničné dokladyNáklady
518,343211Nákup ostatných služiebPokladničné dokladyNáklady
512211Úhrada cestovných nákladovPokladničné dokladyMzdy
213211Nákup cenínPokladničné dokladyFinančné účty
314211Poskytnutá zálohaPokladničné dokladyFinančné účty
331211Úhrada mzdy zamestnancaPokladničné dokladyMzdy
563211Uzávierka kurzových rozdielov - kurzová strataPokladničné dokladyNáklady
504,343321Nákup tovaruPrijaté faktúryNáklady
518,343321Nakúpené ostatné službyPrijaté faktúryNáklady
511,343321Opravy a údržbaPrijaté faktúryNáklady
502,343321Spotreba energiePrijaté faktúryNáklady
321314,343Odpočet zálohyPrijaté faktúryFinančné účty
314321Zálohová faktúraPrijaté faktúryFinančné účty
311601,343Tržby za vlastné výrobkyVydané faktúryVýnosy
311602,343Tržby z predaja služiebVydané faktúryVýnosy
311604,343Tržby z predaja tovaruVydané faktúryVýnosy
324,343311Vyúčtovanie prijatej zálohyVydané faktúryFinančné účty
311606,343Výnosy zo zákazkovej výrobyVydané faktúryZákazková výroba
311607,343Výnosy z predaja nehnuteľnostiVydané faktúryZákazková výroba
311324Zálohová faktúraVydané faktúryFinančné účty
     

Vysvetlivky

  • DHM - Dlhodobý hmotný majetok
  • DNM - Dlhodobý nehmotný majetok