•  
  •  

Odvody - poistné platené do Sociálnej poisťovne

nameTabuľka platenia poistného od 1. januára 2017
nameTabuľka platenia poistného od 1. januára 2016
nameTabuľka platenia poistného od 1. januára 2015
nameTabuľka platenia poistného od 1. januára 2014
nameTabuľka platenia poistného od 1. januára 2013
  •  

Zmeny - sociálne poistenie

  • - od 1.1.2011 - konatelia a štatutári obchodných spoločností, ktorí za výkon funkcie poberajú odmenu, sa stávajú na účely sociálneho poistenia zamestnancami danej spoločnosti. Ich odmena bude podliehať poistným odvodom do Sociálnej poisťovne tak u zamestnanca ako aj u zamestnávateľa.